Styrelse för SDR - Sveriges Dragspelares Riksförbund

 

Ordförande

Per Romin
info@dragspelsforbundet.se   

 

Sekreterare

Sven Karlsson
0300-545119
sven@karlssonsmusik.se


 

Vice sekreterare

Dagny Prada
dagny.prada@gmail.com   

 

Kassör

Åsa Arvidsson
arvidssonskan@yahoo.se


   

 

Vice kassör

Britt-Marie Karlsson
08-965569 

Ledamot

Jörgen Sundeqvist
sundeqvist@yahoo.se


   

 

Ledamot

Andreas Nilsson


   

 

Ledamot
Leo Florin
leo.florin03@gmail.com


   

 

Ersättare

Åke Hellman
ake@spelmanhellman.se


   
 

 

Ersättare

Jonas Sjöberg


   

 


Ersättare

Jonas Hansson
jonascarlmicael@hotmail.seKommittéer
Undervisnings &
utbildningskommittén
internationella frågor


Jörgen Sundequist
Lars Holm
Åsa Arvidsson
Anita Agnas
Durspel - Gammeldans
Underhållning - Spelmansmusik
Jazz


Peter Forsell
Lars Karlsson
Niklas Sundén

Ungdomskommitté

Anders Johansson

Valberedning

Sivert Wästberg
Lars Karlsson
Magnus Jonsson
Markus Asp
Per Nilsson

 

 

Välkomna till SDR - Sveriges Dragspelares Riksförbund

SDR - för dig som är
- Dragspelare
- Dragspelsvän
- Dragspelsentusiast
- Gillar dragspelsmusik

Prenumera på vår medlemstidning Dragspelsnytt

Du får tidningen fyra gånger per år

Sätt in 350 kr på vårt plusgiro
555999-2 så får du tidningen

Ungdomsmedlemskap upp till 20 år endast 130 kr.

Klicka här för mer info