ACCORDEONFESTIVALEN 2018
Kungliga Musikhögskolan Stockholm
Alla evenemang äger rum i Nathan Milsteinsalen

16-18 november

I år för 18:e gången och nu med SDR:s 50-års JUBILEUMSKONSERT.

Välkomna till SDR - Sveriges Dragspelares Riksförbund

SDR - för dig som är
- Dragspelare
- Dragspelsvän
- Dragspelsentusiast
- Gillar dragspelsmusik

Prenumera på vår medlemstidning Dragspelsnytt

Du får tidningen fyra gånger per år

Sätt in 300 kr på vårt postgiro
555999-2 så får du tidningen

Ungdomsmedlemskap upp till 20 år endast 130.

Klicka här för mer info